Navigácia

 • 2. kolo prijímacích skúšok v prijímacom konaní pre školský rok 2017/2018

  OZNAM

   

  Riaditeľka Spojenej školy , Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves oznamuje, že

   

  vypisuje 2. kolo

   

  prijímacích skúšok v prijímacom konaní pre školský rok 2017/2018

  v organizačnej zložke

   

  Gymnázium, SNP 3/5,  Spišská Stará Ves,  odbor 7902 J – gymnázium

   

  Termín prijímacej skúšky v 2. kole je 20.06.2017 o 8.00 hod. v budove  Gymnázia, SNP 3/5, Spišská Stará Ves.

   

  Kritériá na prijatie sú zverejnené na stránke: https://gssvznamky.edupage.org

   

  Prihlášky je možné doručiť osobne alebo poštou do 9.6.2017 na adresu školy:

   

  Spojená škola

  Štúrova 231/123

  061 01 Spišská Stará Ves    

   

   

   

                                                                            

                                                                             Mgr. Anna Kromková

                                                                                riaditeľka školy

 • Chemická olympiáda kategória C

  Študenti prvého ročníka sa v tomto školskom roku zapojili aj do chemickej olympiády. Po zvládnutí domáceho kola sa úspešnými riešiteľmi školského kola stali Jakub Dlhý, Darina Čupková, Tatiana Krettová a Veronika Ziburová. V Prešovskom  kraji bolo v tomto školskom roku približne 70 úspešných riešiteľov. Traja naši študenti sa prebojovali aj na krajské kolo, kde pozvánku získalo  40 najlepších. Blahoželáme úspešným riešiteľkám – Veronike Ziburovej, ktorá sa umiestnila na 14. mieste a Tatiane Krettovej, ktorá obsadila 16. miesto. Aj Darinka a Jakub si zaslúžia pochvalu za čas a snahu, ktoré venovali chémii vo svojom voľnom čase.

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Rozlúčka s maturantmi boli pridané fotografie.

 • Výsledková listina 1. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného štúdia

  Por.

  Kód

  PS SJL

  PS MAT

  T9 VUJ

  T9 MAT

  Prospech

  Súťaže

  Spolu

  Spĺňa kritériá

  1.

  CU43A

  46

  57

  84

  100

  40

  10

  337

  Áno

  2.

  CO65U

  52

  58,5

  84

  100

  40

   

  334,5

  Áno

  3.

  XE74O

  47

  51

  80

  100

  40

  10

  328

  Áno

  4.

  SE53E

  54

  48

  80

  95

  40

   

  317

  Áno

  5.

  KY65E

  48

  47,5

  76

  95

  39

  10

  315,5

  Áno

  6.

  RY86U

  50

  48

  84

  90

  35

   

  307

  Áno

  7.

  NA51O

  50

  39

  76

  90

  40

  10

  305

  Áno

  8.

  ME71E

  50

  51,5

  88

  75

  38

   

  302,5

  Áno

  9.

  MY31E

  44

  57

  72

  100

  28

   

  301

  Áno

  10.

  ZO46A

  50

  54

  80

  75

  40

   

  299

  Áno

  11.

  DY55E

  47

  40

  92

  80

  40

   

  299

  Áno

  12.

  KA65E

  56

  52

  76

  75

  40

   

  299

  Áno

  13.

  PY34Y

  36

  42

  68

  100

  37

   

  283

  Áno

  14.

  TE20U

  52

  45

  60

  85

  35

   

  277

  Áno

  15.

  XU74O

  50

  39

  68

  80

  39

   

  276

  Áno

  16.

  TY82E

  49

  27

  84

  80

  35

   

  275

  Áno

  17.

  KE27U

  43

  49

  72

  75

  28

   

  267

  Áno

  18.

  RA27E

  49

  24

  76

  80

  29

   

  258

  Áno

  19.

  ZA88Y

  51

  44

  72

  55

  27

   

  249

  Áno

  20.

  ME17U

  50

  31

  80

  45

  35

   

  241

  Áno

  21.

  NY06Y

     

  92

  90

  40

   

  222

  Prijatá bez PS

  22.

  JO85A

  48

  34

  40

  70

  24

   

  216

  Áno

  23.

  NY58E

  51

  26

  80

  25

  34

   

  216

  Áno

  24.

  XY01A

  0

  0

  80

  95

  35

   

  210

  N

  25.

  WY68U

  43

  23

  72

  65

  0

   

  203

  Áno

  26.

  KO20E

  0

  0

  60

  95

  39

   

  194

  N

  27.

  HY65Y

  0

  0

  64

  60

  39

   

  163

  N

  28.

  WE45U

  0

  0

  48

  45

  36

   

  129

  N

   

  Poznámky: N- nezúčastnil sa prijímacieho konania

 • 28. 4. 2017

  Do galérie IHRA 2017 boli pridané fotografie.

 • IHRA 2017

  IHRA je celoslovenská súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. 26. apríla 2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konal  jej 5. ročník. Z celého Slovenska bolo zaregistrovaných 39 tímov, z ktorých 27 splnilo podmienky a teda získalo pozvanie na prezentáciu svojich hier.  Z našej školy sa záverečnej prezentácie zúčastnili 2 tímy. Maturanti Matej Cisko a Marek Kostka získali diplom za „najlepšiu packman hru“. Druhý tím tvorili Matúš Semančík (2.A), Jakub Soľus, Miroslav Plavec a Jerguš Kolodzej (3.A), ktorí získali diplom za „najlepšiu puzzle hru“.

  Ďakujeme študentom, že venovali veľa svojho času a úsilia, aby sfunkčnili svoje hry a za reprezentáciu našej školy. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom programovaní.

 • Krajské kolo Matematickej olympiády – naši študenti sa nestratili

  V priebehu uplynulých týždňov sa uskutočnili krajské kolá najstaršej olympiády na Slovensku – Matematickej. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. A hoci na nejaký medailový či iný výraznejší úspech nedosiahla, rozhodne naši študenti nesklamali. Umiestnenia medzi lepšími a v neposlednom rade aj nadobudnuté skúsenosti sú prísľubom do budúceho školského roka – veď všetci zúčastnení sa môžu MO zúčastniť aj o rok.

  Medzi najstaršími – v kategórii A bojoval Miloslav Cisko z 3. A. Bojoval v pravom slova zmysle, nie iba s úlohami, ale aj s neúmernou náročnosťou a staršou konkurenciou. Celkové 11. miesto je pekné, ale bodový zisk nepostačujúci. Slabou útechou je, že ani víťaz kategórie nezískal dostatočný počet bodov na zisk úspešného riešiteľa! Toto sa ešte nikdy nestalo a dúfame, že ani viac nestane. Netreba predsa odradiť potenciálnych záujemcov o matematiku!
  V kategórii B sa zúčastnila Ivona Irhová z 2. A. Získala 7 bodov a bola blízko k vytúženej desiatke bodov, ktorá by znamenala úspešného riešiteľa. 8. miesto je ale úspechom.

  V kategórii C zabojovala Veronika Ziburová z 1. A a ziskom 8 bodov prešla najtesnejšie okolo veľkého úspechu. Možno koncentrovanejšia príprava by pomohla získať ten malý krôčik vpred. Naopak Darinka Čupková z 1. A sa so ziskom 3 bodov presvedčila, že matematika je naozaj veľmi ťažká. Ale nesklamala – 21. miesto v kraji predsa nie je neúspechom. Veď polovica gymnázií ani nemala koho poslať na krajské kolo...

 • 13. 4. 2017

  Do galérie Darovanie krvi boli pridané fotografie.

 • 12. 4. 2017

  Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

 • Deň narcisov

  Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Pripnutím žltého narcisu vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Podieľali  sa na ňom, tak ako po iné roky, aj  študenti našej školy. Niektorí ako dobrovoľníci a ostatní sa aktívne zapojili do zbierky. Zbierka sa uskutočnila 7.04.2017 a v tento  sa našim študentom podarilo vyzbierať  sumu 1250,85 €. Obyvatelia jednotlivých obcí a Spišskej Starej Vsi  prispeli do zbierky sumou: Spišská Stará Ves –336,48 €, Spišské Hanušovce – 195,13 €, Veľká Franková a Malá Franková – 203,97 €, Červený Kláštor – 203,80 €, Matiašovce – 201,71 €, Osturňa – 109,76 €. Ďakujeme  všetkým, ktorí prispeli. Poďakovanie patrí aj žiačkam 1.A, 2.A a 3.A.

 • Darovanie krvi

  11. apríla 2017 naša ogranizačná zložka v spolupráci s Mobilnou  transfúznou jednotkou už po 14. krát organizovala akciu Darovanie krvi. Tento krát sme mali dokopy 25 odberov. Nielen naši študenti, ale aj obyvatelia Zamaguria opäť svojou účasťou potvrdili, že sú ochotní pomáhať. Patrí im za to jedno veľké ĎAKUJEME. Veríme, že sa opäť stretneme 5. októbra.

 • Chemická olympiáda

  17. marca 2017 sa v školskom kole chemickej olympiády v kategórii B úspešnými riešiteľmi stali Radovan Filip Novotný (2.A) a Tatiana Krettová (1.A). Obaja študenti boli pozvaní na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 7.4.2017 vo Svite. Radovan sa umiestnil na 15. mieste a Tatiana na 21. mieste. Súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa chuti pri štúdiu chémie :)

 • Veľmi pekné 6. miesto na krajskom kole Geografickej olympiády

  Tvrdo vybojovaný úspech v konkurencii 84 súťažiacich z celého kraja

  V piatok 24. marca 2017 sa v priestoroch Prešovskej univerzity uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády stredných škôl. Už 45. ročník tejto súťaže zaznamenal rekordnú účasť v kategórii Z, kde sa stretlo až 84 najlepších geografov z 27 stredných škôl kraja. Naša škola mala v tejto kategórii napokon 7 zástupcov. Spomedzi nich najlepšie skončil na výbornom 6. mieste Miloslav Cisko z 3. A triedy. O zvyšujúcej sa úrovni súťaže svedčí aj fakt, že vlani mu stačilo 26 bodov na 3. miesto, tento rok pridal ešte bod navyše a napriek tomu skončil šiesty. V lepšej polovici výsledkovej listiny sú aj Jerguš Kolodzej z 3. A 19 bodov (37. miesto) a Marek Drienovský z 2. A 18 bodov (40. miesto). Ďalší naši: Mário Bednarčík z 1. A 16 bodov, Juraj Jabrocký z 2. A 14 bodov, Janka Krempaská z 1. A 11 bodov a Jakub Dlhý z 1. A 10 bodov. Prísľubom do budúcnosti je aj fakt, že všetci sa môžu zúčastniť tejto súťaže aj o rok.

 • 16. 2. 2017

  Do galérie Ples gymnázia boli pridané fotografie.

 • Ples Gymnázia 2017

  Naša škola má jednu krásnu tradíciu a tou je práve gymnaziálny ples. Tohtoročný ples bol už v poradí ôsmym gymnaziálnym plesom. Minulý rok odišli členovia plesového výboru, a aby sa tradície zachovali, plesu sa chopili tretiaci. Istotne mi tí, ktorí boli na plese dáte za pravdu, že to bol ozaj vydarený ročník.
  Začalo sa tradične. Privítaním hostí, slávnostným príhovorom a prípitkom. Potom nasledovala chutná časť a tou bola večera. 
  Keď si hostia pochutili, zábava sa mohla začať. Parket bol dostatočne veľký na tanečné kreácie všetkých zúčastnených, hudba sa rozliehala do všetkých kútov a dobrá nálada v kombinácii s ešte lepšími ľuďmi bola zárukou príjemného večera. 
  A aby sa vnieslo trocha kultúrneho zážitku, vystúpil folklórny súbor Maguranka.
  Potom prišla oddychová časť večera v podobe zábavného programu, ktorý bol rôznorodý. Od súťaže v speve, cez pantomímu, stoličkový tanec, hľadanie rôznych vecí až po vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu. Súťažiaci boli odmenení zaujímavými cenami. Veď kto by nechcel vyhrať bio 3D puzzle v podobe strúhanky? 
  Po programe bola opäť možnosť tanca. Prišla aj druhá večera a napokon sa začala aj dlho očakávaná tombola so zaujímavými a lákavými cenami. Kocky boli hodené a pri kom stálo šťastie, odniesol si cenu. 
  Po tombole už opäť pokračovala zábava až do rána. 
  Takto na záver by som chcela poďakovať ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave a prispeli svojou pomocnou rukou k dielu. Bez nich by tento skvelý večer nebol. A budúcim tretiakom želám nech sa im podarí tiež skvelý, už deviaty gymnaziálny ples.
  Ivana Kostková

 • Medzinárodný deň bezpečného internetu

  8. február je vyhlásený ako Medzinárodný deň bezpečného internetu. Na vyučovacích hodinách so študentmi 1. ročníka sme sa zamerali na tému počítačové infiltrácie. Okrem skupinových prezentácií  niekoľkí aktívni študenti pomocou rôznych on-line aplikácií vytvorili WORD CLOUD (mraky slov) prezentujúce problematiku bezpečnosti.Výsledky ich práce sa nachádzajú na nástenke informatiky.

 • Korešpondenčný seminár z programovania

  Korešpondenčný seminár z programovania je súťaž v riešení algoritmických úloh, určená pre žiakov stredných škôl. Je rozdelená na 2. časti- zimný a letný semester. Počas oboch semestrov študenti riešia a zasielajú algoritmy aj popisy priamo cez stránku www.ksp.sk.

  V tomto školskom roku sa do riešenia zimného semestra zapojil aj Matúš Semančík, študent 2.A, ktorý sa umiestnil na 50. mieste (zo 195) v rámci celého Slovenska.

 • 2. miesto na krajskom kole Olympiády v informatike

  Po úspešnom zvládnutí domáceho kola Matúš Semančík, študent 2. ročníka, reprezentoval našu školu na krajskom kole Olympiády v informatike dňa 17. januára v Prešove. V priebehu 4 hodín súťažiaci riešili zadania 4 úloh. Cieľom bolo navrhnúť efektívny algoritmus a napísať zdrojový kód v ľubovoľnom vyššom programovacom jazyku. Blahoželáme Matúšovi k úspešnému 2. miestu a prajeme veľa vytrvalosti pri programovaní :)

 • 7. 2. 2017

  Do galérie Lyžiarsky kurz boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz

  V dňoch 23. – 27. 1. 2017 žiaci 2.A triedy sa zúčastnili na zdokonaľovacom lyžiarskom kurze, ktorý sa konal v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici. Kurz bol realizovaný internátnou formou. Ubytovanie a celodenná strava boli zabezpečené v penzióne Kamzík v Starej Lesnej. Doprava bola zabezpečená spoločná.

       Všetci žiaci absolvovali 5-dňový lyžiarsky kurz v ideálnych snehových a poveternostných podmienkach. Úlohy a ciele, ktoré sme si vytýčili v Pláne lyžiarskeho kurzu, boli splnené. Okrem výcviku na lyžiarskej trati sa žiaci aktívne zúčastňovali na prednáškovej činnosti i spoločenskej časti vo večerných hodinách do času večierky. Vzorne si plnili výcvikové úlohy a aj tie, ktoré vyplývali z denného režimu či služby dňa. Všetci žiaci sa zdokonalili v technikách zjazdového lyžovania v rámci individuálnych predpokladov, možností a schopností.

       Počas lyžiarskeho kurzu sa nevyskytli žiadne úrazy ani vážnejšie zdravotné problémy.Po skončení lyžiarskeho kurzu jeho vedúci udelil pochvalu všetkým účastníkom kurzu na pedagogickej rade, konanej 30.1.2017.

   

  PhDr. Miroslav Zelina, vedúci lyžiarskeho kurzu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744

Fotogaléria