Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744
Pondelok 20. 8. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie Školská akadémia boli pridané fotografie.

 • Študenti 3.G trénovali svoju angličtinu nielen počas hodín anglického jazyka, ale aj prácou v medzinárodnom eTwinning projekte s názvom Európske vzdelávacie systémy "Porovnajme sa - spoznajme sa ". Našimi partnermi boli rôzne školy z Grécka, Francúzska, Španielska, Portugalska a Turecka.

  Do projektu sme vstúpili v septembri a pilne sme pracovali v priebehu celého školského roka. Najprv sme si vytvorili profily a krátke vizitky, aby sme sa navzájom predstavili svojim projektovým partnerom. Následne sme vytvorili prezentácie a videá o našich krajinách, mestách a školách. V decembri sme sa venovali najkrajším sviatkom v roku a svojich spolužiakov z iných krajín sme formou plagátov, fotografií a videí informovali o zvykoch a tradíciách, ktoré sa s Vianocami spájajú. K Vianociam patria aj vianočné pozdravy, preto každá škola vytvorila originálne pohľadnice, ktoré sme potom poštou poslali na adresy našich partnerských škôl. Pred Vianocami sa účastníci stretli aj na online videokonferencii. Po novom roku študenti navrhli témy, ktorým by sa chceli v ďalšej fáze projektu venovať. Ich úlohou bolo tentokrát porovnať vzdelávacie systémy z rôznych hľadísk. Študenti sa rozdelili do medzinárodných tímov, vybrali si jeden aspekt, spoločne komunikovali, porovnávali a hľadali podobnosti a rozdiely. Výsledkom ich dlhodobej práce je spoločná prezentácia vytvorená v Prezi a prezentácie porovnávajúce jednotlivé školy a vzdelávacie systémy, na základe zvolených aspektov. V poslednej fáze projektu

 • Je úžasné znovu zistiť, že naši žiaci sa vďaka svojmu talentu a šikovnosti nestratia ani medzi veľkou konkurenciou na úrovni kraja...

  8. júna to v Prešove potvrdila Viki Novotná, ktorá sa medzi zástupcami športových škôl nestratila, ba naopak, v silnej konkurencii s veľkým dôrazom na správne technické prevedenie, vybojovala pre nás nádherné 4. miesto v atletickej disciplíne – vrh guľou. Účasť na kraji bola pre nás veľkou školou a inšpiráciou do budúceho školského roka, ktorý plánujeme odštartovať s vysokými ambíciami, pretože naši žiaci na to majú!!! Viki, ešte raz GRATULUJEME a ĎAKUJEME!!!

 • Do galérie Školský výlet Liprov boli pridané fotografie.

 • Do galérie Rozlúčka s absolventmi boli pridané fotografie.

 • Do galérie Do školy na bicykli boli pridané fotografie.

 • O Z N A M

  Riaditeľka Spojenej školy , Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves po prerokovaní

  v pedagogickej rade školy rozhodla o 2. kole prijímacích skúšok v prijímacom konaní pre školský rok 2018/2019 v organizačnej zložke

  Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves, odbor 7902 J – gymnázium.

  Termín prijímacej skúšky v 2. kole je

  19.06.2018 o 8.00 hod. v budove Gymnázia, SNP 3/5, Spišská Stará Ves.

  Kritériá na prijatie sú zverejnené na stránke: https://gssvznamky.edupage.org

 • Aj tento rok chceme veľmi pekne poďakovať starovesským pánom hasičom, ktorí nás 21. 5. 2018 prichýlili pod svoju garážovú strechu a pod velením práporčíka Petra Michaľáka sa postarali o to, aby deň strávený v ich spoločnosti bol nielen príjemný ale hlavne užitočný. Veď koľkí z nás by v prípade potreby vedeli pohotovo zareagovať a správne poskytnúť prvú pomoc? Aj keď s hrdosťou pripomíname, že práve z našej školy pochádza víťazné družstvo mladých zdravotníkov z okresov Kežmarok a Poprad! Prvé tri hodiny boli teda venované zdravotnej príprave, ktorej nikdy nie je dosť. Zopakovali sme si zásady oživovania, ošetrovania zlomenín, popálenín, pomoci pri utopení, zavalení... Ďakujeme za, na jednej strane profesionálny, na strane druhej, priateľský prístup členov hasičského zboru, ktorí svoj odborný výklad popretkávali osobnými príbehmi, skúsenosťami a pikoškami... Kiežby sme nadobudnuté vedomosti nemuseli v praxi nikdy využiť!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744

Fotogaléria