• Spolu úspešnejší

      Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v tomto školskom roku vyhlásilo v oboch polrokoch výzvu na program „Spolu úspešnejší“. Cieľom programu bolo podporiť žiakov, ktorí chcú zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti. Program bol realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

      Naše gymnázium bolo úspešné v oboch výzvach. Svojim študentom sme ponúkali v popoludňajšom čase možnosť individuálnych konzultácií vo všetkých predmetoch.

     • Finišujeme v projekte Programovanie je zábava!

      V rámci projektu ENTER, ktorý vyhlásila NADÁCIA POINTS v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT bol náš projekt úspešný a zo získaných financií sme v hodnote 1 000 € nakúpili sady micro:bit a Smart Home Kit (rozšírenie pre programovanie inteligentnej domácnosti).

      V mesiacoch máj a jún študenti pracovali na vlastných skupinových projektoch so sadou Smart Home Kit. Každý z projektov bol jedinečný, preto v súťaži o najlepší projekt boli všetky ohodnotené rovnako. V projektoch študenti využívali programovanie na riešenie bežných situácií v bežnom živote: vytvorenie otvárania trezoru na daný PIN, dolievanie vody pre domáceho miláčika (mačku, psa, ...), alarm a „hasenie“ pri požiari, vianočné svetielka reagujúce na intenzitu svetla, ventilátor spustený pri zvýšenej teplote, vetranie miestností a iné.

     • Školský výlet

      24. 6. 2022 všetci naši študenti absolvovali spoločný školský výlet. Prvou zastávkou bola návšteva Osvienčimu. Človek občas potrebuje navštíviť i miesta, kde mu je ťažko a kde si znova uvedomí pravé hodnoty života. Psychicky vyčerpaní sme pokračovali do Krakova, kde nám energiu dodala atmosféra jedného z najkrajších európskych miest. Prešli sme sa po “Rynku Glownym”, jednom z najväčších európskych námestí, kde ústia hlavné ulice centra mesta. Priamo tam sa nám ponúklo 5 známych pamiatok – tradičné trhovisko Sukiennice, Mariánsky kostol, Kostol sv. Vojtecha, Radničná veža a Pomník Adama Mickiewicza. Prehliadnuť sa nedal ani symbol mesta a sídlo kráľov - hrad Wawel a ďalšie čarovné miesta... Nekonečná cesta kvôli typickým zápcham nám vôbec neprekážala, deň plný zážitkov stál určite za to...

     • Deň vo svete fyziky

      23.6.2022 sa naši žiaci zúčastnili realizácie fyzikálnych pokusov. Na jednotlivých stanovištiach v učebni fyziky sa oboznámili s magnetickým poľom Zeme, ktoré vytvorili pomocou modelu. Na ďalšom stanovišti bolo prezentované získanie energie z viacerých zdrojov – solárny zdroj, alternátor, elektrochemický zdroj, tepelný zdroj. Študenti si mohli priamo vyskúšať a pozorovať účinnosť jednotlivých zdrojov.

     • Záujem o štúdium na VŠ

      Absolventi nášho gymnázia majú každý rok vysoký záujem o vysokoškolské štúdium. Aj z čerstvých osemnástich absolventov gymnázia sa chystá pokračovať v štúdiu na vysokej škole sedemnásť, čo predstavuje 94%. Jeden absolvent nastúpi priamo do pracovného pomeru. Absolventi si podávali prihlášky na viacero vysokých škôl, mnohí i na viaceré študijné odbory. Celkový počet podaných prihlášok bol v tomto školskom roku až 53.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 7. 7. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje