• iBobor 2020

      Každoročne sa naša škola zapája do on line súťaže iBobor, ktorá je zameraná na rozvoj algoritmického myslenia. V tomto školskom roku sa jej naši študenti zúčastnili z pohodlia domova.

      10. novembra 2020 súťažilo v rámci Slovenska v kategórii Seniori 3229 súťažiacich. Z nich bolo úspešných len 15,5%. V našej škole súťažilo 15 súťažiacich z III.G a IV.G. Jedinou úspešnou riešiteľkou sa stala Sophia Petra Krišáková (percentil 95). Percentil ďalších desiatich súťažiacich bol viac ako 50. Myslím, že môžeme byť spokojní, lebo 11 súťažiacich z našej školy sa umiestnilo v prvej polovičke v rámci celého Slovenska.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      31. ročník olympiády v anglickom jazyku sa v tomto školskom roku začal netradične. Dňa 12. a 13. novembra sa konalo školské kolo, ktoré prebiehalo online formou. Súťažiaci sa stretli v prostredí Microsoft Teams a pridelené úlohy vypracovávali cez Edupage. Do školského kola sa tentoraz zapojilo osem najlepších angličtinárov, reprezentantov svojich tried, ktorí potvrdili výborné jazykové schopnosti.

     • Európsky Deň jazykov

      26. september je Európskym dňom jazykov. Tento výnimočný deň si školy v členských krajinách pripomínajú rôznymi aktivitami, prezentáciami a workshopmi. Cieľom tohto výnimočného dňa je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. Naše gymnázium sa už tradične aj tento školský rok zapojilo do tohto podujatia.

     • Girl´s Day 

      Medzinárodný deň žien v IT sa oslavuje na celom svete, každoročne štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Na Slovensku ho zastrešuje už od roku 2014 organizácia Aj Ty v IT. V tomto roku sa kvôli opatreniam s Covid 19 sa akcia presunula na 8.10.2020.

      Cieľom tejto aktivity je prezentovať sektor IT a svet moderných technológií dievčatám vo veku 15- 18 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia alebo práce im tento sektor ponúka. Aj keď program Girl´s day sa líši v každej participujúcej IT organizácii, dievčatá môžu okrem iného vyskúšať virtuálnu realitu a 3D hologramy či diskutovať na tému Ženy v IT.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 24. 11. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje