Navigácia

Zmluvy, faktúry, obj.

Zmluvy, faktúry, objednávky

Od 07/2011 informácie dostupné na https://spos231ssv.edupage.org/zmluvy/?

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

01/2011
02/2011
03/2011
04/2011
05/2011
06/2011
07/2011
08/2011
09/2011
10/2011
11/2011
12/2011

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Spišská Stará Ves
    SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
  • škola: 0524822067,
    riaditeľka: 0911255959,
    zástupca: 0911241744

Fotogaléria