Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Anna Kromková Riaditeľka
riaditelka231@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Džunko Rozvrh
Zástupca
Vedie krúžok: Fyzika
jandzunko4@gmail.com
 
 
Mgr. Františka Bednarčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Bieľaková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
bielakovakatarina@gmail.com
 
 
Mgr. Miloslav Cisko Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.A
Vedie krúžok: Matematické súťaže
Vedie krúžok: Matematika pre maturantov a VŠ
Vedie krúžok: Šachový
Vedie krúžok: ŠKMaCVČ
ajlo@pobox.sk
 
 
Mgr. Mária Čarnogurská Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Bologia pre maturantov
 
 
Mgr. Ján Gemza Učiteľ
 
 
Mgr. Maya Howard Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Kafková Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Krajgerová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
dkrajgerova@gmail.com
 
 
Mgr. Helena Marhefková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
helenamarhefkova@centrum.sk
 
 
Mgr. Daniela Penxová Učiteľka
daniela.penxova@gmail.com
 
 
RNDr. Mária Semančíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Logika
Vedie krúžok: Programovanie a logika
maria.semancikova@gmail.com
 
 
Ing. Iveta Simčišinová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Skotzke Učiteľka
anna.skotzke@gmail.com
 
 
Mgr. Ľudmila Valkovská Učiteľka
 
 
PhDr. Miroslav Zelina Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Volejbal
miroslav.zelina@centrum.sk
 
 
Andrej Bizub Školník

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Spišská Stará Ves
    SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
  • škola: 0524822067,
    riaditeľka: 0911255959,
    zástupca: 0911241744

Fotogaléria