Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Anna Kromková Riaditeľka
riaditelka231@gmail.com
 
 
RNDr. Mária Semančíková Rozvrh
Zástupkyňa
maria.semancikova@gmail.com
 
 
Mgr. Františka Bednarčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Katarína Bieľaková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.G
bielakovakatarina@gmail.com
 
 
Mgr. Ing. Štefan Bocko, PhD. Rozvrh
Učiteľ
stevkobocko@yahoo.com
 
 
Mgr. Miloslav Cisko Rozvrh
Triedny učiteľ: III.G
ajlo@pobox.sk
 
 
Mgr. Mária Čarnogurská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miloš Čupka Rozvrh
Triedny učiteľ: I.G
 
 
Mgr. Ján Džunko Učiteľ
jandzunko4@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Gemza Učiteľ
 
 
Mgr. Maya Howard Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Kafková Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Krajgerová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
dkrajgerova@gmail.com
 
 
Mgr. Helena Marhefková Rozvrh
Učiteľka
helenamarhefkova@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Novotná Rozvrh
Učiteľka
marienkanovotna@azet.sk
 
 
Mgr. Daniela Penxová Rozvrh
Učiteľka
daniela.penxova@gmail.com
 
 
Ing. Iveta Simčišinová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Valkovská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Andrej Bizub Školník

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Spišská Stará Ves
    SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
  • škola: 0524822067,
    riaditeľka: 0911255959,
    zástupca: 0911241744

Fotogaléria