Navigácia

 • Školská akadémia

  Do galérie Školská akadémia boli pridané fotografie.

 • Výsledky prijímacej skúšky 2. kolo 19.6.2018 

 • eTwinning projekt European Education Systems "Comparing each other - Knowing each other"

  Študenti 3.G trénovali svoju angličtinu nielen počas hodín anglického jazyka, ale aj prácou v medzinárodnom eTwinning projekte s názvom Európske vzdelávacie systémy "Porovnajme sa - spoznajme sa ". Našimi partnermi boli rôzne školy z Grécka, Francúzska, Španielska, Portugalska a Turecka.

  Do projektu sme vstúpili v septembri a pilne sme pracovali v priebehu celého školského roka. Najprv sme si vytvorili profily a krátke vizitky, aby sme sa navzájom predstavili svojim projektovým partnerom. Následne sme vytvorili prezentácie a videá o našich krajinách, mestách a školách. V decembri sme sa venovali najkrajším sviatkom v roku a svojich spolužiakov z iných krajín sme formou plagátov, fotografií a videí informovali o zvykoch a tradíciách, ktoré sa s Vianocami spájajú. K Vianociam patria aj vianočné pozdravy, preto každá škola vytvorila originálne pohľadnice, ktoré sme potom poštou poslali na adresy našich partnerských škôl. Pred Vianocami sa účastníci stretli aj na online videokonferencii. Po novom roku študenti navrhli témy, ktorým by sa chceli v ďalšej fáze projektu venovať. Ich úlohou bolo tentokrát porovnať vzdelávacie systémy z rôznych hľadísk. Študenti sa rozdelili do medzinárodných tímov, vybrali si jeden aspekt, spoločne komunikovali, porovnávali a hľadali podobnosti a rozdiely. Výsledkom ich dlhodobej práce je spoločná prezentácia vytvorená v Prezi a prezentácie porovnávajúce jednotlivé školy a vzdelávacie systémy, na základe zvolených aspektov. V poslednej fáze projektu sme sa pochválili aj inými projektmi, ktoré sme v tomto školskom roku uskutočnili, a inšpirovali sme sa tými, na ktorých pracovali naši spolužiaci z iných škôl.

  Výstupy z projektu boli zverejňované v Twinspace, na Youtube a na konci projektu vznikla pekná elektronická kniha, ktorú si môžete prelistovať a pozrieť si aspoň zlomok toho, čo sme v rámci projektu urobili: https://joom.ag/WOMY

 • Krajské kolo v atletike

  Je úžasné znovu zistiť, že naši žiaci sa vďaka svojmu talentu a šikovnosti nestratia ani medzi veľkou konkurenciou na úrovni kraja...

  8. júna to v Prešove potvrdila Viki Novotná, ktorá sa medzi zástupcami športových škôl nestratila, ba naopak, v silnej konkurencii s veľkým dôrazom na správne technické prevedenie, vybojovala pre nás nádherné 4. miesto v atletickej disciplíne – vrh guľou. Účasť na kraji bola pre nás veľkou školou a inšpiráciou do budúceho školského roka, ktorý plánujeme odštartovať s vysokými ambíciami, pretože naši žiaci na to majú!!! Viki, ešte raz GRATULUJEME a ĎAKUJEME!!!

 • Školský výlet Liptov

  Do galérie Školský výlet Liprov boli pridané fotografie.

 • Prijatie absolventov u prednostu mestského úradu

  Do galérie Prijatie absolventov u prednostu mestského úradu boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka s absolventmi

  Do galérie Rozlúčka s absolventmi boli pridané fotografie.

 • Do školy na bicykli

  Do galérie Do školy na bicykli boli pridané fotografie.

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  O Z N A M

   

       Riaditeľka Spojenej školy , Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves po prerokovaní

  v pedagogickej rade školy rozhodla o 2. kole prijímacích skúšok v prijímacom konaní pre školský rok 2018/2019 v organizačnej zložke

  Gymnázium, SNP 3/5,  Spišská Stará Ves,  odbor 7902 J – gymnázium.

   

  Termín prijímacej skúšky v 2. kole je

  19.06.2018 o 8.00 hod. v budove  Gymnázia, SNP 3/5, Spišská Stará Ves.

   

   

  Kritériá na prijatie sú zverejnené na stránke: https://gssvznamky.edupage.org

   

  Prihlášky je možné doručiť osobne alebo poštou do 8.6.2018 na adresu školy:

   

   

  Spojená škola

  Štúrova 231/123

  061 01 Spišská Stará Ves    

   

   

   

                                                                                               

                                                                                                Mgr. Anna Kromková

                                                                                                   riaditeľka školy

 • Účelové cvičenie našich prvákov a druhákov

  Aj tento rok chceme veľmi pekne poďakovať starovesským pánom hasičom, ktorí nás 21. 5. 2018 prichýlili pod svoju garážovú strechu a pod velením práporčíka Petra Michaľáka sa postarali o to, aby deň strávený v ich spoločnosti bol nielen príjemný ale hlavne užitočný. Veď koľkí z nás by v prípade potreby vedeli pohotovo zareagovať a správne poskytnúť prvú pomoc? Aj keď s hrdosťou pripomíname, že práve z našej školy pochádza víťazné družstvo mladých zdravotníkov z okresov Kežmarok a Poprad!  Prvé tri hodiny boli teda venované zdravotnej príprave, ktorej nikdy nie je dosť. Zopakovali sme si zásady oživovania, ošetrovania zlomenín, popálenín, pomoci pri utopení, zavalení... Ďakujeme za, na jednej strane profesionálny, na strane druhej, priateľský prístup členov hasičského zboru, ktorí svoj odborný výklad popretkávali osobnými príbehmi, skúsenosťami a pikoškami... Kiežby sme nadobudnuté vedomosti nemuseli v praxi nikdy využiť!

  Počas druhej polovice cvičenia si prváci išli oči vyočiť pri ukážkach hasičskej techniky, prehliadke vozidiel, spôsoboch hasenia... S druhákmi sme sa odhodlali pristúpiť k vysoko rizikovej činnosti, to jest streľbe zo vzduchovej zbrane Slávia 631! J Presunuli sme sa do priestorov improvizovanej strelnice v gymplistickej telocvični, kde nám pán Bizub vynovil terče a pán Babík v predstihu skontroloval zbrane – ešte raz veľmi pekne ďakujeme! A kým štvrtáci o dve poschodia vyššie stresovali pri maturite, druháci si z maturity mohli dovoliť ešte veselo vystreliťJ. (Veď uvidíme o dva roky). Boli takí, a nebolo ich veru málo, ktorí vďaka zodpovedným rodičom pušku doteraz videli iba na pleci horára z Červenej Čiapočky a i napriek tomu sa odhodlali zbraň uchopiť, zalomiť, nabiť, namieriť, vystreliť a dokonca i trafiť do terča!!! GRATULUJEME! Streleckú súťaž vyhrala a o senzáciu sa tak postarala nežná Darinka Čupková (bacha na ňu Miki), pred jedným z favoritov, Jožkom Sičárom. Je evidentné, že práve im ich menej zodpovední rodičia dovolili okrem Čiapočky pozrieť si i zopár častí Vinnetua.

  Všetkým vám ďakujeme za slušné a zodpovedné správanie sa a tešíme sa, že  nabudúce to  pri dajakej parádnej túre spočítame i našim dolným končatinámJ

 • Active English Course

  Naši tretiaci sa počas maturitného týždňa zúčastnili intenzívneho kurzu anglického jazyka s americkým lektorom. Opäť k nám zavítal lektor John Graham, ktorý si pre študentov pripravil množstvo zaujímavých aktivít na rozvoj komunikácie. Boli to slovné hry, komunikačné dialógy v dvojiciach a skupinách, rolové hry a ilustračné situácie na rôzne témy. Študenti strávili s lektorom 5 hodín denne počas 3 dní a ocenili hlavne to, že John s nimi neustále komunikoval, podporoval ich a motivoval ku komunikácii. Hodiny boli dynamické, zábavné a humorné. Myslím si, že hodiny s lektorom boli pre žiakov veľkým jazykovým prínosom, zdokonalením rečových zručností, ale aj získaním väčšieho sebavedomia pri komunikácii s cudzincami. Teší nás veľký záujem študentov o túto akciu a už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho ročníka.

   

 • Krajské kolo chemickej olympiády- kategória C

  Dňa 16.5.2018 sa žiačky 1. ročníka nášho gymnázia Sofia Graindová a Anna Krempaská zúčastnili krajského kola chemickej olympiády v kategórii C v SOŠ vo Svite. Obidve študentky boli v tejto súťaži úspešnými riešiteľkami. V tejto kategórii súťažilo 36 najlepších chemikov stredných škôl a gymnázií Prešovského kraja. Naše žiačky získali v tejto súťaži pekné 10. a 12. miesto. Obidvom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. 

 • Maturanti úspešne zvládli maturitnú skúšku :)

  V dňoch 21.5.-23.5.2018.sa v gymnáziu konala ústna forma maturitnej skúšky. Celkovo pracovalo 12 maturitných komisií v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, občianska náuka a ekonomika. Teší nás, že všetci  27 maturanti pred maturitnými komisiami zúročili svoje vedomosti a  úspešne zvládli skúšku dospelosti.

  Medzi našich najúspešnejších patria tí, ktorí zmaturovali s priemerom 1,00: Cisko Miloslav, Drienovská Lenka, Hubcejová Anna, Hubcejová Soňa, Jabrocká Mária, Kostková Ivana, Ovšonková Michaela, Plavec Miroslav, Semančíková Dominika  a Tužáková Bernadeta.

  Milí naši absolventi,  všetkým vám blahoželáme a prajeme,  aby sa vám darilo v ďalšom štúdiu i v živote.

 • Výsledková listina PS 2018/19

  Do galérie Výsledková listina PS 2018/19 boli pridané fotografie.

 • Ukončenie vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia

  7. mája 2018 maturanti ukončili vzdelávací cyklus Finančnej akadémie lekciami o investovaní a dôchodkoch. Chceme poďakovať nielen lektorke, ktorá tento s našimi študentami ukončila- p. Gurovičovej, ale aj lektorom predchádzajúcich stretnutí: p. Kovalčíkovi, p. Krompaskej a p. Veselovskej, ktorí na základe praktických ukážok a situácií z bežného života pomohli k finančnej gramotnosti našich maturantov. Veríme, že naša spolupráca s nadáciou Partners bude pokračovať  aj v ďalších rokoch.

 • BESEDA O OBCHODOVANÍ S ĽUĎMI

  25.apríla 2018 sa žiaci 3.G a 4.G zúčastnili besedy, ktorá bola zameraná na problematiku obchodovania s ľuďmi, ktorá sa týka každého z nás. Počas besedy s kpt. Ženčuchom, príslušníkom Policajného zboru SR v Starej Ľubovni, sa žiaci dozvedeli na čo sa orientujú obchodníci s ľuďmi, ktoré skupiny obyvateľstva sú najviac ohrozené, na čo si treba dávať pozor ak hľadáme brigádu či prácu v zahraničí. V druhej časti besedy si žiaci pozreli film, s autentickými výpoveďami ľudí, ktorí sa nechali zlákať podvodnými pracovnými ponukami a stali sa obeťami  novodobého otroctva. Na záver žiaci boli informovaní, čo majú robiť ak cestujú za brigádou či prácou do zahraničia a na koho sa môžu obrátiť ak potrebujú pomoc. Beseda bola veľmi zaujímavá a žiakov zaujala, čo ocenili aj potleskom.

  Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818

 • Atletiko GSSV na majstrovstvách okresu, alebo ako sme prišli, videli, vyskúšali a pozbierali medaily takmer v každej disciplíne...

  3.5. sme v miliónstupňovej horúčave (diky za miliónovú inšpiráciu Peťo:))prišli do Kežmarku a v areáli Nižnej brány uvideli takú bežeckú dráhu, že i ja sama som bojovala s pokušením zabehnúť si z 15 metrov, ale také stopky ešte nevymysleli, čo by mi čas zmerali... nechala som tak...

  Doskočisko s fúrou bielučkého piesku jak z Maldiv... no dobre, žltého piesku jak z chorvátskej Korčule, ale na náš  gymplistický dvor by stačilo i zopár fúrikov sivého z Orlova alebo z Niedzice:).

  Naši skvelí atléti ( Janka Krempaská, Zuzka Rušinová, Viki Novotná, Ivonka Irhová, Janko Trebuňa, Peťo Čarnogurský, Maťo Kostur, Jožko Sičár, Mário Bednarčík,  Samko Štefaňák, Marek Drienovský, Radko Novotný a Lukáš Krepmaský si vyskúšali beh na 100, 200, 400, 800 a 1500 metrov, skok do diaľky a vrh guľou. V silnej konkurencii podali všetci  skvelé výkony a niektorí vyskočili i na bedňu. Na bronzový stupienok Ivonka za beh na 800 metro, Janka za 100-metrový šprint a Radko za 1500-ovku, striebro bral šprintér Marek za 100-ku, Janka za 200 metrov a Viki za skok do diaľky a zlato sa zaslúžene blyšťalo na hrudi Viki, ktorá bude v júni logo našej školy prezentovať na krajskom kole v Prešove! Medaila o chlp ušla Samkovi a Maykovi. Celej partii s hrdosťou GRATULUJEME!!!

  Bola to posledná športová akcia v rámci okresu v tomto školskom roku a všetkým našim športovcom chceme poďakovať za SKVELÚ reprezentáciu a úžasný úspech v podobe celkového prvenstva spomedzi siedmich stredných škôl okresu! Nechali sme za sebou dokonca i Gymnázium Kežmarok! Veľkú zásluhu na tomto triumfe  majú bezpochyby i naši štvrtáci s ktorými od nás odíde super športová základňa. (Už teraz za vami plačem - a myslím to vážne).

  Z úprimného srdca si želám, aby sme tak, ako sme toľokrát  výskali, jačali(to s babami), skákali a tešili sa z vašich športových úspechov na úrovni okresu i kraja,  mohli s každučkým z vás jasať i počas maturitného týždňa. Aby sa to šťastie, ktoré sa nám pri florbale, volejbale a pinpongu  otočilo chrbtom, teraz vrátilo a zúročilo pri vašom, zatiaľ najdôležitejšom preteku! Všetkým maturantom držíme silno, silno palce!!!

 • Úspech v súťaži My World & My Life

  Aj v tomto školskom roku sa naši aktívni študenti zapojili do súťaží, ktoré pravidelne vyhlasujú anglické výukové časopisy Gate a Bridge. Zaslali sme niekoľko súťažných prác a veľmi nás potešila správa, že študentka 1.G Janka Krišandová bola ocenená krásnym 4. miestom. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť plagát, a tak ukázať, čo, alebo kto je v ich živote dôležitý. Plagát doplnili textom v angličtine v rozsahu maximálne 200 slov. Stovky príspevkov boli hodnotené podľa kreativity, použitia angličtiny a celkového vzhľadu. Janka svoj plagát venovala svojej najväčšej vášni – maľovaniu. Namaľovala nádherný obrázok a v texte opísala, čo pre ňu znamená jej hobby, aké pocity prežíva pri maľovaní a poďakovala svojim rodičom za podporu pri rozvíjaní talentu. Pre Janku je najväčším ocenením úprimná radosť osoby, ktorej daruje svoju maľbu. Veríme, že rovnako ju teší i získaná cena - hodnotný darčekový poukaz, ktorý určite využije na nákup maliarskych potrieb.

 • Na krajskom kole Matematickej olympiády naši nesklamali

  Do krajského kola MO sa tento rok v kategóriách B a C prebojovali Veronika Ziburová, Sophia Petra Krišáková, Tímea Regecová a Peter Labovský. V príprave sme sa zamerali na úlohy domáceho kola a pri navrhnutom spôsobe hodnotenia školského kola sme boli veľmi úspešní. Krajské kolo však už bolo o inom. Opäť nás trochu zaskočili nečakané úlohy a pri zmenenom systéme hodnotenia, kedy už bolo potrebné zdôvodňovať každý krok riešenia sme vo viacerých úlohách dostávali iba jeden bod zo šiestich, hoci v podstate sme úlohu zvládli. V konečnom poradí nám takto chýbalo k limitu úspešného riešiteľa (10 bodov) veľmi málo. Sophia Petra Krišáková získala 8 bodov, Peter Labovský 7, Tímea Regecová 6 a Veronika Ziburová 2 body. Aj tak je však ich vystúpenie naozaj slušné a patrí sa im poďakovať.

 • Darovanie krvi

  V spolupráci s Mobilnou transfúznou jednotkou z Popradu sme opäť 26.4.2018 podporili darcovstvo krvi. Teší nás, že sa naši študenti, kolegovia a obyvatelia Zamaguria aktívne zúčastňujú týcjto charitatívnych akcií a spoločne môžeme aspoň trochu pomôcť pri zachraňovaní ľudských životov. Pri tejto akcii sme mali 15 odberov, medzi ktorými boli  nielen 4 naši maturanti ale  i pani riaditeľka a 2 zástupkyne Spojenej školy. Ďakujeme všetkým darcom. Nasledujúca akcia bude opäť začiatkom októbra.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744

Fotogaléria