Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744
Nedeľa 28. 5. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • OZNAM

   

  Riaditeľka Spojenej školy , Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves oznamuje, že

   

  vypisuje 2. kolo

   

  prijímacích skúšok v prijímacom konaní pre školský rok 2017/2018

  v organizačnej zložke

   

  Gymnázium, SNP 3/5,  Spišská Stará Ves,  odbor 7902 J – gymnázium

 • Študenti prvého ročníka sa v tomto školskom roku zapojili aj do chemickej olympiády. Po zvládnutí domáceho kola sa úspešnými riešiteľmi školského kola stali Jakub Dlhý, Darina Čupková, Tatiana Krettová a Veronika Ziburová. V Prešovskom  kraji bolo v tomto školskom roku približne 70 úspešných riešiteľov. Traja naši študenti sa prebojovali aj na krajské kolo, kde pozvánku získalo  40 najlepších. Blahoželáme úspešným riešiteľkám – Veronike Ziburovej, ktorá sa umiestnila na 14. mieste a Tatiane Krettovej, ktorá obsadila 16. miesto. Aj Darinka a Jakub si zaslúžia pochvalu za čas a snahu, ktoré venovali chémii vo svojom voľnom čase.

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Rozlúčka s maturantmi boli pridané fotografie.

 • Por.

  Kód

  PS SJL

  PS MAT

  T9 VUJ

  T9 MAT

  Prospech

  Súťaže

  Spolu

  Spĺňa kritériá

  1.

  CU43A

  46

  57

 • 28. 4. 2017

  Do galérie IHRA 2017 boli pridané fotografie.

 • IHRA je celoslovenská súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. 26. apríla 2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konal  jej 5. ročník. Z celého Slovenska bolo zaregistrovaných 39 tímov, z ktorých 27 splnilo podmienky a teda získalo pozvanie na prezentáciu svojich hier.  Z našej školy sa záverečnej prezentácie zúčastnili 2 tímy. Maturanti Matej Cisko a Marek Kostka získali diplom za „najlepšiu packman hru“. Druhý tím tvorili Matúš Semančík (2.A), Jakub Soľus, Miroslav Plavec a Jerguš Kolodzej (3.A), ktorí získali diplom za „najlepšiu puzzle hru“.

 • V priebehu uplynulých týždňov sa uskutočnili krajské kolá najstaršej olympiády na Slovensku – Matematickej. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. A hoci na nejaký medailový či iný výraznejší úspech nedosiahla, rozhodne naši študenti nesklamali. Umiestnenia medzi lepšími a v neposlednom rade aj nadobudnuté skúsenosti sú prísľubom do budúceho školského roka – veď všetci zúčastnení sa môžu MO zúčastniť aj o rok.

 • 13. 4. 2017

  Do galérie Darovanie krvi boli pridané fotografie.

 • 12. 4. 2017

  Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

 • Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Pripnutím žltého narcisu vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Podieľali  sa na ňom, tak ako po iné roky, aj  študenti našej školy. Niektorí ako dobrovoľníci a ostatní sa aktívne zapojili do zbierky. Zbierka sa uskutočnila 7.04.2017 a v tento  sa našim študentom podarilo vyzbierať  sumu 1250,85 €. Obyvatelia jednotlivých obcí a Spišskej Starej Vsi  prispeli do zbierky sumou: Spišská Stará Ves –336,48 €, Spišské Hanušovce – 195,13 €, Veľká Franková a Malá Franková – 203,97 €, Červený Kláštor – 203,80 €, Matiašovce – 201,71 €, Osturňa – 109,76 €. Ďakujeme  všetkým, ktorí prispeli. Poďakovanie patrí aj žiačkam 1.A, 2.A a 3.A.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744

Fotogaléria